Log in Log in

In mei 1997 zijn wij gestart met de aanleg van onze tuin. Het terrein ter grootte van 1.4 ha bestond voornamelijk uit grasland. Door de jaren heen hebben wij een 6-tal tuinen aangelegd. Er is nu nog ca 8000 m2 weiland over.

Op de plattegrond zijn de verschillende tuinen te zien:

  • A. de engelse tuin: rozen en bloemborders
  • B. de boomgaard
  • C. de moes-/ pluktuin
  • D. de bordertuin
  • E. de rotstuin
  • F. de vakkentuin

Naast de tuinen is langs de oostkant van het terrein een windkering gemaakt van ca. 10 meter breed met daarin als bosrand zeer veel Quercus robur (zomereik) en verder linde, es, beuk, appel (malus) en esdoor en een heesterrand met daarin hazelaar, kardinaalsmuts, kornoelje en liguster.